رنگ میکروبی چیست؟

تکنیک میکروبی توسط رنگ های میکروبی بوجود میاید که این تکنیک طرحی شبیه به میکروب در زیر میکروسکوب دارد به همین خاطر به رنگ های میکروبی معروف است،جزوه رنگ های جوهری هستند این رنگ ها وقتی روی رزین چکانده میشوند روی سطح باقی میمانند اما بعد از چکاندن رنگ میکروبی سفید شروع به حرکت میکنند(رنگ میکروبی سفید از رزین اپوکسی سنگین تر است)

رنگ های میکروبی سریع خشک میشوند و پایه الکلی هستند از این جهت برای رقیق کردن رنگ میکروبی میتوان از الکل استفاده کرد.

کاربرد رنگ میکروبی

از رنگ های میکروبی در تابلوهای نقاشی،نقاشی روی شیشه،فلزات و رزین اپوکسی استفاده میشود که بیشترین کاربرد رنگ های میکروبی بخاطر بافت زیبا و خاصی که ایجاد میکنند در ساخت زیورالات رزینی است.