رزین اکلیلی پدید آمده از مخلوط همگن رزین است با مقدار مجاز از نوع مرغوب و مجاز اکلیلها.
تقریبا تمامی پودرهای رنگ ,قابلیت استفاده در رزین اپوکسی را دارا هستند . که باید با تکنیکها و روشهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.
یکی از این رنگها ، اکیل ها هستند.اکلیلها در رنگهای متنوع (تنوع کمتر نسبت به صدف ها) موجود میباشند.
رنگهای پر طرفدار اکیلها طلایی نقره ای و مسی می باشند.