پودر اکلیل واقعی درواقع ذرات نانومتری فلزات هستند و فقط به سه رنگ طلایی،نقره ای و مسی یافت میشوند . این پودر رنگها در دسته رنگهای مخلوط قرار میگیرند و چون با رزین حل نمیشوند و متالیک نیز هستند، درخشندگی خیره کننده ای را بوجود می آورند.