نمایش دادن همه 6 نتیجه

اپوکسی و هاردنر شامل 4 نوع رزین مختلف می باشد.

اپوکسی و هاردنر

اپوکسی (بدون هاردنر)

تومان245000تومان255000

اپوکسی و هاردنر

سیستم اپوکسی مدیوم

تومان180000تومان15600000

اپوکسی و هاردنر

سیستم اپوکسی فست (fast)

تومان180000تومان15000000

اپوکسی و هاردنر

سیستم اپوکسی سوپراسلو

تومان383500تومان13520000

اپوکسی و هاردنر

سیستم اپوکسی اسلو

تومان180000تومان15600000