رنگ های صدفی مرواریدی با پیگمنت آلمانی که درخشش فوق العاده ای به کار می بخشد. رنگ های صدفی مرواریدی قابل استفاده در رزین می باشد و به واسطه بهداشتی بودن آن میتوان در صابون سازی، ناخن کاری، سایه چشم و سایر لوازم آرایشی استفاده کرد.