تومان24000تومان32000

مناسب برای ساخت زیورالات ومیزهای شفاف