تومان22000

طول : 29 سانت

ارتفاع : 11 سانت

ضخامت ورق : 8 میل

دسته: