تومان185000

تا 1200 درجه سانتیگراد

فندک دار

تنظیم شعله

*بعد از 2 دقیقه گرم شدن، با کج شدن شعله ور نمیشود

موجود

دسته: