تومان225000

تا 1300 درجه سانتیگراد

فندک دار

تنظیم شعله

*بعد از 1 دقیقه گرم شدن، با کج شدن شعله ور نمیشود

موجود

دسته: