تومان36000تومان129000

رنگ های خمیری جزو رنگ های پوششی غلیظ است که کاربرد های فراوانی از جمله ایجاد طرح های آبستره و تولید میزهای چوبی کدر که نور را از خود عبور نمیدهند و بر خلاف رنگ های جوهری ترنسپرنت، شفاف نیستند.

نحوه استفاده از رنگ خمیری یک درصد می باشد یعنی به ازای هر صدگرم رزین اپوکسی یک گرم رنگ خمیری کافی است.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: