تومان383500تومان13520000

نسبت اپوکسی به هاردنر 3 به 1 می باشد.

پاک کردن