تومان383500

نسبت اپوکسی به هاردنر 3 به 1 می باشد.

پاک کردن