تومان123000

نوع محصول: قالب سیلیکونی رزین

نوع سیلیکون: فودگرید آلمان

مدل: ۲ عدد جای عود

طول قالب: ۲۵ سانتیمتر

عرض قالب: ۷ سانتیمتر

عمق: ۵ میلیمتر

مبدا محصول: ایران

 

موجود