تومان98000

نوع محصول: قالب سیلیکونی رزین

نوع سیلیکون: فودگرید آلمان

مدل: جاکلیدی و ابزار دفاع از خود

طول قالب: ۱۵ سانتیمتر

عرض قالب: ۹ سانتیمتر

عمق: ۵ میلیمتر

مبدا محصول: ایران

 

موجود