تومان95000

سایز قالب : 10 در 17 شامل :

4 عدد 3/5 سانتی

5 عدد 2/5 سانتی

7 عدد 1/7 سانتی

9 عدد 1/2 سانتی

نوع قلب : محدب

ساخت چین

موجود