تومان98000

طول هر قطعه : 7 سانت

مناسب گیره سر 4 الی 6/5 سانتی