تومان218000

نوع محصول: قالب سیلیکونی رزین

نوع سیلیکون: فودگرید آلمان

مدل: جا دستمالی

عمق: ۵ میلیمتر

مبدا محصول: ایران

 

موجود