تومان185000

نوع محصول: قالب سیلیکونی رزین

نوع سیلیکون: فودگرید آلمان

مدل: هولدر زیرلیوانی ۶ عددی

عمق: ۸ میلیمتر

مبدا محصول: ایران