تومان49000

عدد اول قطر پایه و عدد دوم ارتفاع آن می باشد

 

ناموجود